Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Oranje Challenge op www.oranjechallenge.nl (url game) van Hotel Gaming B.v. (hierna ‘de Organisator’ genoemd).
 2. Oranjechallenge.nl is een promotioneel kansspel ter promotie van de activiteiten van Gran Casino, Van der Valk, Toekan Vitaal, Vapiano en Club Tucan.
 3. Het Spel loopt vanaf 14 mei 2021 tot en met het 11 juli 2021.
 4. De Organisator is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
 5. Het spel is toegankelijk voor personen boven de 18 jaar woonachtig in Nederland. Bewijs van leeftijd kan gevraagd worden. Toegang tot het spel is gratis en alleen speelbaar gedurende het seizoen 2021.
 6. Medewerkers van de Organisator of aangesloten bedrijven, hun familieleden, vertegenwoordigers of familieleden van vertegenwoordigers kunnen geen prijzen winnen.
 7. Spelers zijn verplicht zich te registreren op www.oranjechallenge.nl om mee te doen aan de competitie.
 8. Per speler is één account toegestaan, meervoudige accounts worden gesloten. Spelers kunnen éénmaal per speeldag deelnemen. Wanneer de Organisator gegronde redenen heeft om te denken dat een speler meerdere accounts heeft geopend zullen deze accounts gesloten worden en worden alle deelnames van de betreffende speler ongeldig verklaard. Spelers zijn verplicht zich onder hun eigen naam te registreren. Elke speler die zich onder een andere naam registreert zal worden gediskwalificeerd.
 9. Door deelname aan het Spel verlenen de deelnemers, indien zij een prijs winnen, toestemming aan de Organisator en aan Oranjechallenge.nl om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot dit Spel te gebruiken.
 10. De Organisator is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de spelpagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.
 11. De NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die door de Organisator worden verkregen in verband met deelname aan het Spel zullen vertrouwelijk en conform de toepasselijke Privacywetgeving worden behandeld. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand. De Organisator zal de deelnemers op de hoogte houden van haar activiteiten en eventuele (commerciële) aanbiedingen van haarzelf of haar partners/sponsors. 
 12. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 13. Ter aanvulling op de gebruiksvoorwaarden hierboven, gebruikt de Organisator de persoonlijke gegevens van elke winnaar en elke deelnemer om het Spel te beheren. Door deel te nemen aan dit Spel geeft de speler het recht aan de Organisator zijn/haar gegevens te gebruiken om contact met hem/haar op te nemen omtrent onze producten en diensten en die van haar partners. De speler kan de marketingvoorwaarden veranderen door contact op te nemen met de Organisator via info@oranjechallenge.nl. De speler kan ook klikken op de link om zich uit te schrijven in de directe marketings-e-mails die hij/zij van de Organisator en/of haar partners ontvangt.
 14. De Organisator is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
II. SPELREGELS
 1. Hoe verdien je punten? Elke speeldag kan je tot 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd een voorspelling doen. Als je de uitslag van een wedstrijd goed voorspelt, ontvang je 10 punten. Heb je de score helemaal correct voorspeld? Dan krijg je er naast de 10 punten per wedstrijd nog eens 15 bonuspunten bij.
 2. Tijdens de Knock-outfase krijg je 20 punten als je de uitslag van een wedstrijd correct voorspelt. Heb je ook de juiste eindstand? Dan krijg je bovenop de 20 punten ook nog 30 bonuspunten.
 3. In de Knock-outfase ontvangen alle spelers 1 extra Devil Booster die kan gebruikt worden tijdens deze fase. 3. Je kunt je gedurende het gehele EK aanmelden voor het spel. De deadline om je voorspelling voor een wedstrijd te doen is voor elke wedstrijd 5 minuten voor aanvang van die wedstrijd.
III. PRIJZEN EN BEKENDMAKING WINNAARS
 
Overall klassement:
 1. Volledig verzorgd 10-daagse VIP All Inclusive vakantie naar Van der Valk Plaza Beach Resort Bonaire
 2. 1 x VIP arrangement Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort
 3. 1 x VIP arrangement Van der Valk Hotel Tiel
 4. Culinair arrangement voor 2 personen
 5. Health Check ter waarde van € 149,-
 6. 100 euro speeltegoed bij Gran Casino
 7. Diner Vapiano voor 2 personen 
 8. 50 euro speeltegoed bij Gran Casino
 9. Tegoedbon voor Vapiano t.w.v. 15 euro
 
Klassement van de speeldag:
 1. Diner Vapiano voor 4 personen
 2. Diner Vapiano voor 2 personen
 3. Tegoedbon voor Vapiano t.w.v. 15 euro

Groeps klassement:
 1. Club Tucan Food & Fun arrangement voor maximaal 5 personen + 500 euro speeltegoed bij Gran Casino Leusden
 2. Club Tucan Food & Fun arrangement voor maximaal 5 personen + 250 euro speeltegoed bij Gran Casino Leusden
 3. Club Tucan Food & Fun arrangement voor maximaal 5 personen + 100 euro speeltegoed bij Gran Casino Leusden
 
 1. De uitslagen worden gepubliceerd door de Organisator. Deze worden gebruikt om de klassementen te bepalen.
 2. Een wedstrijd blijft altijd behoren bij de oorspronkelijke speelronde. Dus ook als deze uitgesteld of gestaakt wordt en pas later (uit)gespeeld wordt. Dit betekent ook dat een speelronde pas definitief afgelopen is als de laatste wedstrijd ervan (volledig) gespeeld is. Daarna zullen ook pas de winnaars bekend worden gemaakt.
 3. Er is geen cash alternatief voor niet-cash prijzen en tenzij anders aangegeven zijn de prijzen niet terug te betalen en niet overdraagbaar.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor om prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs van een gelijkwardige waarde wanneer dit nodig is vanwege redenen buiten onze macht om.
 5. De Organisator zal de kansspelbelasting voor zijn rekening nemen en afdragen aan de Belastingdienst.
 6. Gewonnen prijzen kunnen tot uiterlijk 60 dagen na het behalen worden opgeëist door de prijswinnaars.
 7. Deelname aan de Oranjechallenge geeft de Organisator het recht om u via de email op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het spel, voor het versturen van 'reminders' indien u bent vergeten voorspellingen in te voeren en voor het versturen van een email bij aanvang van een nieuwe speeldag en toekomstige acties van de organisator en samenwerkende partners.
 8. De Organisator is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaars niet bereiken vanwege redenen buiten onze macht om.
 9. Elke winnaar dient zich op verzoek te identificeren aan de organisator voor de toekenning van de prijs.
 10. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.
 11. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen. Voorts aanvaardt De organisator geen aansprakelijkheid indien de deelnemer de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht, waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens de verzending.
 
IV. SLOTBEPALINGEN
 1. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
 2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Organisator. Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen het Spel eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Organisator en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met het Spel. Organisator is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de spelpagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. Op het Spel en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 3. Eventuele vragen of klachten over het Spel kunnen per e-mail ingediend worden aan info@oranjechallenge.nl